Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico’s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen een aantal werkdagen.

Als bijzondere of specialistische behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar onze collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Implantologie / Gnatologie.

Voor meer informatie over bepaalde behandelingen kunt u terecht bij de tabbladen onder het menu ‘Behandelingen’. Staat de behandeling waar u informatie over wenst er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer, het dossier. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.