Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1  vanaf 1 januari 2019:

Tandheelkunde tarieven 2019

Daarnaast werken wij samen met enkele tandtechnische laboratoria voor techniekwerk. Hieronder kunt u de diverse tarieven van de tandtechnici bekijken:

Excent Tandtechniek tarieven

Goedegebuure Tandtechniek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Het Mondzorg Huis is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.