Tarieven
Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1  vanaf 1 januari 2020:

nza_tariefbeschikking_tandheelkundige_zorg_2020_versie_2

Daarnaast werken wij samen met enkele tandtechnische laboratoria voor techniekwerk. Hieronder kunt u de diverse tarieven van de tandtechnici bekijken van 2019:

Excent Tandtechniek tarieven

Goedegebuure Tandtechniek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Het Mondzorg Huis is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Financiele administratie

Wij hebben het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Netpoint stuurt op ons verzoek de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringspolis ontvangt u een declaratie voor het (rest)bedrag. Wordt de behandeling volledig vergoedt ontvangt u geen declaratie. Indien wij met u afspreken dat de declaratie per email gaat dan ontvangt u per email een melding dat er een nieuwe (rest)declaratie klaar staat. Via deze melding kunt u direct via iDeal betalen of via een link inloggen in uw eigen omgeving in www.uwdeclaraties.nl. Hier vindt u een overzicht van uw declaraties, kunt u declaraties downloaden en kunt u reageren bij eventuele vragen. Mocht u dit niet willen, dan is het altijd mogelijk uw factuur per post te ontvangen.

Heeft u vragen over uw declaraties, dan kunt u die 24 uur per dag, 7 dagen per week stellen via de website www.uwdeclaraties.nl of telefonisch contact opnemen met Netpoint tijdens werkdagen van 08:30 tot 17:00 via 0416-541509.

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling, kunt u ons bellen tijdens de openingstijden van onze praktijk.